EMDR թրեյնինգի մասնակցության հայտ

Եթե Դուք հետաքրքրված եք Հայաստանում առաջին անգամ իրականցվող EMDR  թրեյնինգով, որը տեղի կունենա  2019թ-ի փետրվարի 22-ից 24-ը, խնդրում ենք լրացնել հետևյալ մասնակցության հայտը։

Դասընթացին Ձեր մասնակցության հաստատումը կստանաք մինչև 2019թ-ի հունվարի 31-ը: Մասնակցության առավելություն կունենան այն անձիք, ովքեր գրանցվել են ավելի վաղ, ունեն համապատասխան կրթության և մոտիվացիա։

Դասընթացի արժեքն է 15000 ՀՀ դրամ, որը անհրաժեշտ է վճարել առաջին օրը՝ նախքան դասընթացի սկիզբը:

Name
 
Email Address
 
 • Հեռ․
   
 • Մասնագիտություն
   
 • Ներկայիս աշխատավայրը
   
 • Կրթություն
   
 • Դուք աշխատու՞մ եք հիմա հիվանդների հետ։
  այո
  ոչ
 • Նշեք ունեք արդյո՞ք փորձ տրամվայի ենթարկված անձանց հետ։
   
 • Նկարագրեք, թե ինչպե՞ս եք պատրաստվում օգտագործել EMDR-ն Ձեր հետագա աշխատանքի մեջ։
   
 • Ի՞նչ գիտեք EMDR-ի մասին:
   
 • Ես կարող եմ և պատրաստ եմ վճարել 15000 ՀՀ դրամ, և տեղյակ եմ, որ բոլոր օրերին մասնակցելու դեպքում կստանամ EMDR-ի առաջին մակարդակի վկայական։
  այո
  ոչ