Ջերմիկ Անկյուն Հիմնադրամի Խորհրդի Անդամներ

Davo, one of our residents
Դավիթ, մեր բնակիչներից մեկը
Հեղ. իրավունք՝ Քրիս Կիթահարա

 

«Ջերմիկ Անկյուն» հիմնադրամի և «Ջերմիկ Անկյունի Ընկերներ»-ի

աշխատանքը նույն բնույթն ունի: Ջերմիկ Անկյուն հիմնադրամը մեր հայկական ոչ առևտրային կազմակերպությունն է, իսկ «Ջերմիկ Անկյունի Ընկերներ»-ը մեր ԱՄՆ-ի շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունն է:«Ջերմիկ Անկյունի Ընկերներ»-ը հիմնադրվել է 2005 թ.-ին, իսկ «Ջերմիկ Անկյուն»-ը՝ 2008 թ.-ին`մեր խմբային տանը ավելի անմիջական վերահսկողություն և կառավարում ապահովելու համար: Երբ Ջերմիկ Անկյունը սկսեց ընդլայնվել` ներառելով հաշմանդամություն ունեցող որբ կամ լքված անհատների ավելի լայն համայնք, պարզ դարձավ, որ մեզ անհրաժեշտ է տեղական շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, որը կարող է նվիրված կլինի բացառապես խոցելի բնակչությանը:


Այս պահին մենք աշխատում ենք Հայաստանում մեր խորհուրդը զարգացնելու և ընդլայնելու ուղղությամբ: Եթե դուք հետաքրքրված եք օգնել մեզ այս կերպ, դիմեք Ալյային՝ Friendsofwarmhearth.org հղումով:

 

Copyright: Chris Kitahara
Հեղ. իրավունք՝ Քրիս Կիթահարա